ความรู้เรื่องประโยค

ประโยคเพื่อการสื่อสาร 

ภาษาไทยของเรานั้นเป็นภาษาตระกูลคำโดดมีความหมายอยู่ในคำ  สามารถนำคำมาเรียงต่อกันได้ีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำแต่อย่างใด ดังนั้นการพูดเป็นคำๆ เช่น  แมว  หรือเป็นกลุ่มคำ  เช่น แมวตัวหนึ่ง  จึงไม่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการสื่อความ  เป็นเพียงแต่  รู้ความหมาย  แต่ยังไม่ได้ความสมบูรณ์
เมื่อต้องการให้ข้อความมีใจความสมบูรณ์จะต้องให้อยู่ในรูปของประโยค

ความหมายของประโยค
ประโยค เกิดจากคำหลายๆคำ หรือวลีที่นำมาเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบให้แต่ละคำมีความสัมพันธ์กัน มีใจความสมบูรณ์ แสดงให้รู้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เช่น สมัครไปโรงเรียน ตำรวจจับคนร้าย เป็นต้น

องค์ประกอบของประโยค
ประโยคหนึ่ง ๆ จะต้องมีภาคประธานและภาคแสดงเป็นหลัก และอาจมีคำขยายส่วนต่าง ๆ ได้

1. ภาคประธาน
คือ คำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นผู้กระทำ ผู้แสดงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประโยค ภาคประธานนี้ อาจมีบทขยายซึ่งเป็นคำหรือกลุ่มคำมาประกอบ เพื่อทำให้มีใจความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ฝนตก  ลมพัด  รถติดมาก  นักเรียนเข้าแถว  ฉันกินข้าว 

2. ภาคแสดง
คือ คำหรือกลุ่มคำที่ประกอบไปด้วยบทกริยา บทกรรมและส่วนเติมเต็ม ส่วนบทกรรมทำหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำ และส่วนเติมเต็มทำหน้าที่เสริมใจความของประโยคให้สมบูรณ์ คือทำหน้าที่คล้ายบทกรรม แต่ไม่ใช้กรรม เพราะมิได้ถูกกระทำ  ภาคแสดง   เป็นส่วนที่บอกอาการ หรือบอกสภาพของประธาน ว่าทำกริยาอะไร  เช่น นักเรียนอ่านหนังสือในห้องสมุด  ฉันไปโรงเรียน  แมวกัดหนู

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: