งานครูรังสิต

ให้อ่านเนื้อหา เรื่อง หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต สรุปย่อไว้ในสมุดแล้ว ทำภาระงานที่ 1
คัดลอกจาก หน่วยที่ 1 หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

Advertisements
%d bloggers like this: