เกี่ยวกับฉัน

 

ครูสุรางค์   วรรณวิภาพร

          โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 
          อ.เชียงคำ   จ. พะเยา

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            
มัธยมศึกษา    เขต 36
             วท.บ.  จิตวิทยา(โรงเรียน) 
               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                   ศษ.บ. ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: