แบบฝึกหัดเรื่องประโยคความรวม

แบบฝึกหัด

จงคัดลอกคำถามต่อไปนี้ลงสมุดและตอบคำถาม ว่าเป็นประโยคความรวมชนิดใด ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง     ๑. แม่และพ่อไปเชียงราย  = ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน

                   ๒. ฉันอ่านหนังสือแต่น้องดูโทรทัศน์ = ประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน

                  ๓.  เธอจะอยู่บ้านหรือไปเที่ยว = ประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง    

                  ๔.  แดงไม่ทำการบ้านจึงถูกครูตี = ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน

ทีนี้ลองทำแบบฝึกหัดค่ะ  ทำให้ครบด้วยเขียนลงสมุดทำเหมือนตัวอย่างค่ะ

๑. พี่และแม่ไปเที่ยวลำปาง

๒. เธอแต่งตัวแล้วจึงไปทำงาน

๓  เธอจะไปโรงเรียนหรือจะไปเที่ยว

๔  น้อยจะให้พ่อมาส่งหรือให้แม่มาส่ง

๕   นกกินข้าว แต่นิดทำการบ้าน

๖   แมวชอบกินปลาแต่สุนัขชอบกินกระดูก

๗   เธอเดินไปปิดประตูแล้วจึงขับรถออกไป

๘  ถึงเธอจะไม่สวยแต่เป็นคนดี

๙.  เธอไม่ตั้งใจเรียนจึงสอบตก

๑๐.  น้องต้องอยู่บ้านมิฉะนั้นพ่อจะตี

๑๑  ฉันอาบน้ำแล้วเข้านอน

๑๒  กว่าพ่อจะกลับก็ดึกแล้ว

๑๓  สมชายไม่ทำงานเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเงิน

๑๔  เขาร่ำรวยแต่ใจดำ

๑๕  แม่หรือว่าพ่อที่อยู่บ้าน

๑๖   แมนใจดีแต่มดใจร้าย

๑๗  ฉันตั้งใจเรียนจึงเรียนเก่ง

๑๘  ฉันรักเธอแต่เธอไม่รักฉัน

๑๙  เธอไปเที่ยวหรืออยู่บ้าน

๒๐  ฟันเธอสะอาดเพราะแปรงทุกวัน

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: