เพิ่มเติม ม.๓


             

  เฉลยใบงาน

 

สอบปลายภาคเรื่อง โคลงสี่สุภาพกับคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัตินะจ้ะ  อย่าลืมอ่านหนังสือมากๆ  ขอให้โชคดีทุกคน

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้เข้าใจ ( ๒๐ คะแนน )

๑.      หน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดคำหรือบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้คือ….ราชบัณฑิตยสถาน……….

๒.     หลักการกำหนดคำหรือบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้มี..๓..วิธี  คือ….๑   การแปลศัพท์ …..  

                                                                                       ๒  การบัญญัติศํพท์………  

                                                                                       ๓   การทับศัพท์……..

๓.     จงบอกว่าคำต่อไปนี้บัญญัติศัพท์คำไทยว่าอย่างไร

๓.๑  แอร์คอนดิชั่น…………เครื่องปรับอากาศ………………..

๓.๒  คอนโดมิเนียม…………….ห้องชุด……………………………..

๓.๓  อีเมล…………จดหมายอิเลกทรอนิกส์…………………..

๓.๔  โอเปอเรเตอร์………..พนักงานรับโทรศัพท์…………..

๓.๕  ทัวร์…………….ทัศนาจร…………………………..

๓.๖  คอมพิวเตอร์……………..เครื่องคณิตกรณ์…….

๓.๘  รถเมล์……………..รถโดยสารประจำทาง………..

๓.๙  แสตมป์………….ดวงตราไปรษณียากร……………………..

๓.๑๐ รถปิกอัพ…………รถกระบะ………….

    ๔.  จงบอกความหมายของคำทับศัพท์ต่อไปนี้

            ๔.๑  ฟังก์ชั่น……..หน้าที่…………….
            ๔.๒  ฟรี……………ได้เปล่า………………..
            ๔.๓  แชร์…………………….แบ่งปัน………………..
            ๔.๔  ปิกนิก……………..การไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทานด้วย………
            ๔.๕  โหวตเสียง………ลงคะแนนเสียง…..ลงมติ….
            ๔.๖  เลท……….มาช้า….สาย…….
            ๔.๗  ออฟฟิศ……………….สำนักงาน………………………………..
             ๔.๘  เช็คบิล……..เรียกเก็บเงินตามที่ต้องชำระ……คิดบัญชี…..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: