งานสำหรับนักเรียน วันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๘


งานทุกงานให้นักเรียนส่งครูได้ที Google Clssroom

สำหรับนักเรียน ม.๒/๒

คำสั่ง :
ข้อ ๑ ให้นักเรียนเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือเรียน จำนวน ๒ เล่ม และเขียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์อีก ๒ เว็บ โดยทำลงใน Google Drive
ข้อ ๒ ให้นักเรียนเขียนโครงเรื่อ่งรายงาน จำนวน ๑ เรื่อง โดยเลือกจากหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้โดยทำลงใน Google Drive

๑. เศรษฐกิจพอเพียง

๒. ภาวะโลกร้อน

๓. ภัยธรรมชาติ

๔. ยาเสพติด

๕. อำเภอเชียงคำ
เมื่อนักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วให้ส่งงาน ที่นี่  Clssroom 2/2 

สำหรับนักเรียน ม.๒/๓

คำสั่ง : ให้เขียนบรรณานุกรมจากหนังสือเรียน ๒ วิชา จากเว็บอีก ๒ เว็บไซต์ แล้วให้เข้ากลุ่ม ๕ คน เลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อทำรายงานกลุ่ม ๑ เรื่อง เขียนโครงเรื่องส่งครูพร้อมรายชื่อกลุ่ม โดยจัดทำไว้ใน Google Drive
เมื่อนักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วให้ส่งงาน ที่นี่  Clssroom 2/3 

สำหรับนักเรียน ม. ๒/๔

คำสั่ง :
ข้อ ๑ ให้นักเรียนเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือเรียน จำนวน ๒ เล่ม และเขียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์อีก ๒ เว็บ โดยทำลงใน Google Drive
ข้อ ๒ ให้นักเรียนเขียนโครงเรื่อ่งรายงาน จำนวน ๑ เรื่อง โดยเลือกจากหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้โดยทำลงใน Google Drive

๑. เศรษฐกิจพอเพียง

๒. ภาวะโลกร้อน

๓. ภัยธรรมชาติ

๔. ยาเสพติด

๕. อำเภอเชียงคำ

ข้อ ๓. ให้เข้ากลุ่ม ๕ คน เลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อทำรายงานกลุ่ม ๑ เรื่อง เขียนโครงเรื่องส่งครูพร้อมรายชื่อกลุ่ม โดยจัดทำลงใน Google Drive

เมื่อนักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วให้ส่งงาน ที่นี่  Clssroom 2/4

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: