การแต่งกลอนสุภาพ


อ่านเรื่อง  การแต่งกลอนสุภาพ  คลิกที่นี่
p13-233x300

Advertisements

การพูดโฆษณา


page

รายละเอียดของสื่อVideo On Demand


images (1)


aa_015

วันแม่59


anigif

วันแม่ 59


A6dJXEd

งานที่นักเรียน ม.๒ ต้องทำ


ให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง ตัวอย่างคำที่มาจากภาษาต่างประเทศและความหมาย โดยหาคำจากลิงค์ที่ครูให้ เลือกคำตามที่ต้องการแล้วแปลความหมายลงในตาราง วาดรูปหรือตกแต่งระบายสีให้สวยงาม คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ส่งภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

๑.http://thairo501.tripod.com/information/ThaiOfEng.htm
๒.http://www.thaigoodview.com/node/85331
๓.https://www.gotoknow.org/posts/311429
๔.www.royin.go.th
๕.www.royin.go.th › คลังความรู้
๖.http://hakkapeople.com/node/520
๗.https://www.gotoknow.org/posts/490649
๘.http://www.st.ac.th/bhatips/thaiword02.htm
๙.http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=64977
๑๐.http://www.thoengwit.ac.th/peingyalak/p2.html
๑๑.https://th.wiktionary.org/wiki/ เว็บนี้มีแต่คำ ต้องหาความหมายจากพจนานุกรมอีกที
๑๒. http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=60752

เครดิต : ขอขอบคุณเจ้าของทุกลิงค์ในหน้านี้